SW pro kompletní zpracování dokumentů pro Registr smluv

ScanFlow Readact - efektivní a jednoduché řešení pro všechny subjekty, zveřejňující smlouvy v ISRS. Anonymizace a vytěžování metadat z dokumentů pocházejících z libovolného zdroje (skenování, emailová příloha, obrazový soubor). Konverzi do formátu prohledávatelného PDF/A a export přímo do Registru smluv, příp. Spisové služby nebo libovolné datové schránky.

Anonymizace je proces začerňování neboli redigování citlivých informací, které by neměly být veřejně dostupné či zveřejňované.
Systém dále zahrnuje potvrzení o zveřejnění v registru, a to prostřednictvím emailu nebo zprávou do datové schránky. Řešení je možné rozšířit o konektory do libovolného počtu datových schránek jednotlivých subjektů, což uvítají především velké organizace, obce či celky, které zaštiťují správu více subjektům.
Automatické vytěžování dat formou jednoduchého klikání na text v dokumentu eliminuje nutnost uživatelů přepisovat informace (např. smluvní strany, číslo a datum uzavření smlouvy, celkovou částku plnění) do systémů, formulářů nebo registrů, pro které se daný dokument připravuje.
Anonymizace umožní trvalé odstranění důvěrných informací, jako jsou např. osobní údaje fyzických osob, čísla bankovních účtů, obchodní tajemství nebo smluvní ceny.
 

Galerie

SW pro kompletní zpracování dokumentů pro Registr smluv

ScanFlow Redact