Jak systém funguje

Kamerové systémy se skládají z kamer, příslušenství (kabeláž, server, napájení) a integrovaného software pro zpracování záznamu. Součástí řešení mohou být i další aplikace a funkce:

 • Detekce požáru
 • Ochrana zařízení před přehřátím
 • Kontrola teploty povrchu
 • Kontrola a vyhodnocování SPZ
 • Mapování polohy osob
 • Ochrana perimetru
 • Přesné počítání osob
 • Sledování dopravy
 • Rozpoznávání obličejů
 • Detekce použití ochranných pomůcek
 • Výstupní kontrola kompletnosti a neporušenosti výrobků
Ochrana perimetru

Jak probíhá nasazení systému

Pro ideální využití kamerového/dohledového systému probíhá nasazení v následujících krocích:

 • 1. ANALÝZA – Společně s Vámi identifikujeme bezpečnostní rizika a příležitosti pro zlepšení chodu Vaší společnosti.
 • 2. PŘÍPRAVA – Sestavíme podrobný plán, kam umístit kamery a jak je připojit k celému systému, vytvoříme cenovou nabídku.
 • 3. INSTALACE A TESTOVÁNÍ – Postaráme se o rychlou instalaci a zprovoznění celého systému. Součástí tohoto procesu je samozřejmě důkladné testování všech jeho součástí.
 • 4. PODPORA – Zajišťujeme nepřetržitý kompletní servis celého nasazeného řešení.

Co nasazením našeho systému získáváte

Používáme pouze vysoce kvalitní německé výrobky se zárukou až 8 let, poskytující:

 • Excelentní kvalitu obrazu
 • Účinnou ochranu proti hackerským útokům na hardware i software
 • Otevřenost pro ostatní systémy, tedy jistotu, že vše bude spolehlivě fungovat v souladu s Vašimi současnými systémy
 • Nízkou energetickou náročnost
Příklady použití